Uudiskiri

Tingimused

Meie Talli Hobumaailma OÜ (edaspidi MTH) tingimused kehtivad kõigi ostuklientide suhtes võrdselt. MTH ja ostukliendi suhteid reguleerivad MTH poolt koostatud üldtingimused ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid.

Tellimistingimused

1. Tellimus vormistatakse MTH internetipoest ostu sooritaja (edaspidi Ostja) ja Meie Talli Hobumaailm OÜ (edaspidi Müüja) vahel.
Tellimuse vormistamine on samaväärne Ostu-Müügilepingu sõlmimisega.

1.1 Tellimuse vormistamine

Ostja teeb tellimuse elektroonselt, lisades toote virtuaalsesse ostukorvi.

Tellimus vormistatakse hetkest kui Ostja klikkab lingile „Kinnita tellimus”.
Tellimuse kinnitus kuvatakse Ostja arvutiekraanile ning saadetakse märgitud e-mailile.

Müüja edastab Ostjale sooritatud tellimuse arve e-postile ja kuvab selle ekraanile. Ekraanile kuvatud arve edasise saatuse eest vastutab Ostja, kes võib selle salvestada või välja printida.

Tellimust täites soovitame olla tähelepanelik, et vältida ebatäpsusi andmetes ja tellitavate toodete kogustes. Ostja on vastutav oma tellimuskirja õigsuse ees.

Kui Ostja soovib osta ETTETELLIMISEL olevaid tooteid, kohustub ta maksma 50%-lise ettemaksu (pool arve summast). Peale ettemaksu laekumist läheb tellimus töösse. Lisaküsimuste korral vastab meie klienditeenindus telefonil 58 506 386.

1.2 Tellimuse jõustumine

Tellimus jõustub hetkest, kui arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud meie arvelduskontole 221052053143.

2. Hind

MTH e-poe kodulehel müüdavate toodete hinnad on eurodes. Kõik hinnad sisaldavad 20%-ilist käibemaksu.

Käibemaks ei lisandu kasutatud hobuvarustusele.

Kui Ostja sooritab ostu, mille toodete hind jääb alla 70 €, lisandub hinnale transpordi tasu vastavalt Osja poolt valitud transpordiviisile.
Kui Ostja sooritab ostu, mille toodete hind on üle 70 €, toimetatakse kaup Ostja poolt märgitud aadressile tasuta.

3. Toodete eest tasumine

Ostja tasub toodete eest summas, mis on märgitud MTH poolt edastatud arvel. MTH jätab endale õiguse tellimus ja arve tühistada, kui Ostja ei ole tasunud arvet hiljemalt viie tööpäeva jooksul peale arve koostamist.
Toodete eest tasub Ostja summa arvel märgitud arveldusarvele.

4. Kauba kohaletoimetamine ja tarneaeg

Orienteeruvalt on kauba kohaletoimetamise aeg 1- 60 päeva olenevalt, kas toode on laos olemas või mitte. Vastav märge laoseisu kohta on märgitud toote juurde.
Laos oleva kauba tarneaeg on 1- 5 tööpäeva (tööpäev tähendab E-R).
Tarneaega hakatakse lugema lepingu jõustumise hetkest, punkt 1.2.
Tellitud kauba saadame teele Ostja poolt valitud saatmisega, kas Smart Posti või Eesti Postiga (juhul, kui ei ole kokku lepitud muus transpordiliigis) üldjuhul samal tööpäeval.
Ostjale saadetakse pakinumber, mile abil saab paki liikumist jälgida Eesti Posti kodulehelt.
Vigaselt ja mitte selgelt märgitud sihtkoha aadressi mitteleidmisel vastutab kauba hilinemise eest Ostja.
Ostja võib kaubale ka ise järele tulla.
Kauba kättesaamise aeg lepitakse eelnevalt kokku telefoni teel või meilitsi.

Paki saamtisel Smart Postiga, peab Ostja saatma telefoni numbri ning soovitud pakiautomaadi koha Müüja e-posti aadressile. Märgitud telefoni number on pakiautomaadi uksekood.

 5. Toodete tagastamine ja tellimuse tühistamine

Ostjal on õigus vahetada kätte saadud kaup samas hinnaväärtuses teise toote vastu või mittesobivuse korral kaup tagastada - 14 päeva jooksul. Kauba tagastab Ostja, teavitades selles eelnevalt Müüjat.

Kaup Tagastada Keila Selveri SmartPosti pakiautomaati ( Saaja: Meie Talli Hobumaailm, Tel: 58 506 386) või Eesti Postiga järgneval aadressil: Meie Talli Hobumaailm,  Talli, Vihterpalu, 76003, Padise vald, Harjumaa.
Tellimuse tühistamiseks peab Ostja saatma Müüja e-posti vastava teate. Teatesse tuleb märkida arve viitenumber, arvelduskonto number ja kauba asukoht.

Kui tagastatud toode on rikutud ja selle põhjus ei ole tingitud Müüjast ja kui toodet on Ostja poolt kasutatud mittesihipäraselt, on Müüjal õigus tasaarveldada kauba kahju.
Kui Ostja ei nõustu tasaarveldatud summaga, on Ostjal õigus pöörduda kauba väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud maksab see pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

6. Garantii ja tellimuse tagastamine

MTH e-poes müüdavate kaupade eest vastutab kauba tootja. Garantiid vahendab kauba maaletooja.

Sõltuvalt tarnijatest ei karanteeri MTH toodete saadavust.

Saamata jäänud või tagastatud kauba eest teeb MTH tagasimakse ülekande sooritanud kontole 30 päeva jooksul (tagastuse korral alates tagastussoovist teavitamise päevast). MTH teeb omaltpoolt kõik, et kliendini jõuaksid kõik tellitud tooted.

Tootja ei vastuta:

a)  Ostja poolt rikutud toote halvenemise eest.
b) Toote mittesihipäraselt kasutamisest tingitud vigastuste või puuduste eest.
c) Toodete kasutusjuhendis märgitud hoolduse tegemata jätmisest tingitud vigastuste või puuduste eest.
Toote nõuetele mittevastavusest teatada e-postile meietall@meietall.ee või telefoninumbrile 5850 6386.
Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada toode. Toote tagastamise transpordikulud kompenseerib Müüja.
Ostjale kantakse tagastatud kauba eest toodete eest tasutud summa koos transpordimaksuga Ostja pangakontole 30 päeva jooksul.
Avastades toote nõuetele mittesobivuse, on Ostja kohustatud sellest teatama viivitamatult 7 päeva jooksul. Kui Ostja on toodet kasutanud ka pärast vea ilmnemist, ei rahuldata Ostja pretensioone.

7. Kliendi konfidentsiaalsus ja muud tingimused

Müüjal ei ole õigus levitada Ostja andmeid. 

Müüja ei avalda Ostja andmeid ühelegi teisele isikule. Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist Müüja andmebaasist.

8. Muud tingimused

Lisaks MTH tingimustele kaitseb mõlemaid osapooli, nii Ostjat kui Müüjat, Eesti Vabariigi seadused. 

 

Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.